Splošni pogoji spletnih vadb FIT IG

25.10.2020 21:36 , Matej Kabaj

SPLOŠNI POGOJI SPLETIH VADB FIT IG

Udeleženec se z izpolnitvijo prijavnice (elektronsko ali pisno) zaveže, da sprejema in bo spoštoval Splošne pogoje spletnih vadb FIT IG.

Spletne vadbe FIT IG potekajo od konca oktobra do konca maja oziroma do vnaprej javljenih sprememb zaradi ukrepov, ki so posledica epidemije covid-19.

VPIS NA VADBO poteka z izpolnitvijo spletne prijavnice na naši spletni strani www.karateig.com  ali s poslano prijavnico na info@karateig.com. Prijava na vadbo je veljavna s plačilom vadnine za določeno spletno vadbo, v izbranem časovnem okvirju po veljavnem ceniku spletni vadb FIT IG.

 Z vpisom na vadbo (izpolnjena prijavnica na spletu ali s poslano prijavnico) vadeči potrjuje in soglaša:

1. Da je seznanjen, da je udeležba na vseh spletnih vadbah FIT IG na lastno odgovornost in da mladoletni uporabniki vadijo pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

2. Da je seznanjen, da so spletne vadbe FIT IG plačljive.

3. Da je strinja z zbiranjem osebnih podatkov (GDPR).

Karate-do klub Ig Shotokan, Govekarjeva 12, 1292 Ig, potrebuje za nemoten potek spletnih vadb FIT IG osebne podatke članov, ki jih lahko zbira in obdeluje le z njihovo privolitvijo oziroma s privolitvijo njihovih staršev (zakonitih zastopnikov). Podatke bo klub uporabljal izključno za potrebe delovanja spletnih vadb FIT IG, z namenom vpisa in razporejanja v vadbene skupine, obveščanju o izvajanju aktivnosti ter za potrebo izvedbe plačila vadnine, vključno s pošiljanjem računov po elektronski pošti. Osebne podatke bomo uporabljali in hranili skladno z veljavnim Zakonom o varstvu podatkov in z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in uredbo le toliko časa, dokler je potrebno, da bi dosegli namen, zaradi katerega smo podatke zbirali in uporabljali oziroma do preklica.

4. Da so vsi vneseni podatki točni in resnični.

URNIK – spletne vadbe bodo potekale po objavljenem urniku na spletni strani www.karateig.com. Organizator si pridržuje pravico do spreminjanja urnika in je dolžan o tem obvestiti vse uporabnike.

VADBA – Organizator vodi evidenco o udeležbi na posamezni vadbi. Udeleženec se je dolžan udeleževati vadb pod imenom in priimkom, ki ga je navedel na prijavnici. Udeležencu je dovoljen dostop le do vadb označenih na prijavnici. V primeru, da uporabnik želi spremeniti vrsto in pogostost vadbe, o tem obvesti organizatorja preko maila, na naslov: info@karateig.com. Uporaba spletne kamere je med vadbo zaželena, ni pa obvezna. Uporaba mikrofona je vezana na navodila inštruktorja.

Obisk nekaterih vadb, je zaradi njihove specifičnosti omejen. Vadba FIT malček je namenjena predšolskim otrokom (od 2 do 6 let), ples otrokom od osmega leta starosti naprej, vadba Zlata leta osebam starejšim od 60 let, Karate nižji pasovi za osnovnošolske otroke in Fit men le moškim. Vse ostale vadbe nimajo omejitev.

CENIK spletnih vadb FIT IG je objavljen na spletni strani www.karateig.com. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe bodo objavljane na spletni strani www.karateig.com in začnejo veljati z dnem objavljena omenjeni spletni strani, razen če je navedeno, da sprememba začne veljati kasneje.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI - Udeleženec bo za prijavo na vadbo po izpolnitvi prijavnega obrazca na spletni strani www.karateig.com ali s poslano prijavnico na info@karateig.com na elektronski naslov, ki ga je navedel na prijavnici prejel račun, ki ga je dolžan poravnati pred prvo vadbeno uro. V primeru, da se udeleženec dogovori za poskusni obisk, je dolžan vadnino poravnati najkasneje do naslednjega obiska vadbe. Podaljšanje karte je potrebno javiti vsaj 5 dni pred iztekom trajanja karte. V kolikor tega ni, je organizator dolžan sam pozvati uporabnika.

V primeru neplačila vadnine udeležba na spletni vadbi ni dovoljena. V kolikor se udeleženec vseeno pridruži vadbi, mu organizator pošlje račun za vse ne v naprej poravnane ure, po ceniku. V primeru večkratnemu kršenju, si organizator pridržuje pravico, da odstrani iz spletne vadbe.

ODSOTNOST - Neizkoriščeni termini v enem mesecu od datuma plačila zapadejo in se ne morejo prenesti v naslednji mesečni cikel. Vadnine ni mogoče prenesti v naslednje plačilno obdobje razen ob odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba), ki je daljša od 2 tednov. V tem primeru naj udeleženec na elektronski naslov info@karateig.com pošlje zdravniško potrdilo o bolezni ali poškodbi, kjer bo lahko uredil vse potrebno za prenos vadnine. V primeru, da se oseba zaradi zdravstvenih razlogov vadb ne more več udeleževati, se lahko preostala vadnina vrne.

V primeru odsotnosti udeleženca zaradi katerega koli drugega razloga, razen zgoraj navedenih razlogov, se vadnina ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.

ODGOVORNOST - Udeležba na spletnih vadbah FIT IG je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca. Organizator, Karate-do klub Ig Shotokan, zanjo ne nosi nobene odgovornosti. Mladoletni udeleženci spletno vadbo FIT IG vadijo pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

Udeleženec se zaveže, da bo upošteval vsa navodila in ukrepe z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni v skladu z veljavno zakonodajo in pravili Spletne vadbe FIT IG. Za morebiten prenos okužbe ali bolezni med spletno vadbo FIT IG organizator, Karate-do klub Ig Shotokan ne prevzema nobene civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Udeleženec se v primeru okužbe z npr. SARS-Cov-2 odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni zoper Karate-do klub Ig Shotokan.

VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC - Snemanje vadb s strani udeležencev ni dovoljeno. Vsebina spletnih vadb FIT IG je zaščitena kot intelektualna lastnina. Avtorske pravice pripadajo Karate-do klubu Ig Shotokan.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV - Splošni pogoji spletne vadbe FIT IG in organizatorja Karate-do kluba Ig Shotokan začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Karate-do kluba Ig Shotokan, www.karateig.com in veljajo do preklica oziroma posodobitev in sprememb.

 

Datum zadnje spremembe: 27.10.2020

 

Matej Kabaj, prof.

predsednik Karate-do kluba Ig Shotokan