Jiyu ippon kumite

Kizamizuki

Razlaga Jiyu ippon kumite za kizamizuki - trije načini.

16.05.2015 23:24 , Artur Aichi Švarc